Velkomstfolder

Vi har 4 stuer Ællingerne, Svanerne, Spætterne og Uglerne. Vi er et fleksibelt hus, med 4 aldersopdelte stuer. Ællingerne er stuen med de mindste børn (ca. 0-2 år). Svanerne og Spætterne er mel... Read More

Samtykkeerklæring

Samarbejdet mellem barn, forældre og medarbejdere med kendskab til jer hos Børnehuset Spiloppen er et vigtigt element for at kunne vurdere et barns og en families behov og give den bedst mulige stø... Read More